Privacy, gegevensverwerking en gegevensopslag.
Wwft 
Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar www.fiu-nederland.nl 
Wbp 
Het taxatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het taxatiebedrijf en het eventuele validatie- instituut (NWWI en Taxateursunie bij woonruimte) en het Taxatiemanagement instituut (TMI bij commercieel vastgoed) worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e- mailadres. 
Tevens gegevens uit het Kadaster en eventueel Kamer van Koophandel (openbare registers) en uit koopovereenkomsten.
en dat de gegevens omtrent het vastgoedobject inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
Ten behoeve van onze boekhouding worden tevens de rekeningnummers van opdrachtgevers vastgelegd ten behoeve van de debiteurenadministratie.
Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring die op hun websites zijn te vinden afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens. 
Tevens hebben zij een melding hiervan gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
NVM
 
Ons kantoor is aangeloten bij de NVM.
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor een aantal van deze gegevens. 
De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222 
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
 
De (NVM) privacyverjlaring van Amstelstede Makelaardij BV is op verzoek beschikbaar, u kunt deze aanvragen via info@amstelstede.nl