Mijn favorieten

Tarieven

Onze tarieven voor particuliere opdrachtgevers zijn inclusief 21% BTW, voor commerciele opdrachtgevers en commerciele objecten­ exclusief BTW.

Tarieven woningtaxaties*
= enkel woonhuis of appartement, voor bedrijfsruimtes geldt een maatwerk tarief

Soort taxatie en voorwaarden Prijs inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Standaard:
Woningtaxatie NHG, NWWI of Taxateursunie gevalideerd (actietarief)*** € 500,00. Dit bedrag is exclusief eventuele milieukosten.

Woningtaxatie geheel pand met meerdere woningen (geen aparte appartementsrechten, actietarief mits in 1 rapport) vanaf € 998,25. Dit bedrag is exclusief eventuele milieukosten.

Spoed:
Voor spoedopdrachten geldt een opslag van 100 %. De opname wordt, zo mogelijk, dezelfde dag uitgevoerd en de rapportage wordt dezelfde dag of de volgende dag verstuurd. Spoedopdrachten zijn alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit beschikbaar is teneinde de doorlooptijd te garanderen.
Indien er gegevens noodzakelijk zijn welke extern verkrtegen moeten worden zullen deze, indien niet tijdig beschikbaar, worden nagezonden.
Bij NWWI taxaties zijn wij afhankelijk van het NWWI. Daarom kan in deze gevallen slechts een spoedopdracht worden geaccepteerd na voorafgaand overleg met het NWWI.

Toeslagen:

Toevoegen verbouwing (opgegeven voor uitbrengen taxatierapport) € 100,00.

Toeslag taxatie vanaf tekening (inclusief opname situatie bouwlocatie) € 100,00

Toeslag spoedtaxatie 100 %
Geprint rapporten bij digitaal aangeleverde gevalideerde taxatie € 25,00
Extra exemplaar € 17,50
Wijziging achteraf € 75,00
Heropname € 450,00
Annuleren binnen 24 uur voor opname € 150,00
Berekenen en vermelden waarde in verhuurde staat bij enkelvoudig object, toeslag € 100,00

Wijziging na uitbrengen rapport vanaf  € 75,00.

Toevoegen verbouwing na uitbrengen rapport vanaf € 100,00.

Toeslag betaling via notaris tot 1 maand Geen toeslag
Toeslag betaling via notaris tot 3 maanden € 25,00
Toeslag betaling via notaris tussen 3 en 6 maanden € 50,00
Toeslag betaling via notaris tussen 6 en 9 maanden € 75,00
Toeslag betaling via notaris tussen 9 en 12 maanden € 100,00

Milieukosten, voor bepaalde gemeenten zijn wij verplicht milieuinformatie op te vragen bij deze gemeente. De kosten hiervoor varieren tussen € 17,85 en € 101,15. Wij zijn genoodzaakt deze kosten aan u door te belasten.

Bedrijfsobjecten:
BOG taxaties:

BOG taxatie, hiervoor spreken wij van te voren een tarief af dat afhankelijk is van het soort object, de grootte en de ligging.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport is € 1.000,00* voor bedrijfsruimtes, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport € 1.200,00* voor kantoorruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport € 1.400,00* voor winkelruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Voor combinatieobjecten geldt een toeslag.

 

Erfpachttaxaties:

Amsterdam heeft sinds het einde van de 19e eeuw een erfpachtstelsel waarbij gronden worden uitgegeven in (in het algemeen) voortdurende erfpacht.
Aan het einde van een erfpachtperiode van in het algemeen 50 of 75 jaar loopt de erfpacht door maar wordt het canon herzien.
Je kunt het canon zien als een soort rentevergoeding aan de eigenaar van de grond gebaseerd op de grondwaarde.In het verleden werd het canon aan het begin van de periode vastgesteld en gold voor de gehele canonperiode van 50 of 75 jaar.
Vanaf medio de 60-er jaren is gekozen voor een periodieke aanpassing van de jaarcanons aan de inflatie.
De gemeente Amsterdam heeft in de loop der jaren de voorwaarden steeds aangepast aan de maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
Zo werd vanaf eind 60-er jaren ook afkoop (=vooruitbetaling) ook mogelijk voor in het algemeen 50 jaar.


Wat kan Amstelstede voor uw erfpacht in Amsterdam betekenen?
Aan het einde van een canonperiode moet de gemeente komen met een voorstel voor de komende periode.
Dit nieuwe canon wordt vastgesteld door de gemeente.
Het kan zijn dat u vragen heeft over de hoogte van het nieuwe canon of de wijze van berekenen.

Wij zijn aangesloten bij de Gemeentelijke erfpachtkamer maar mogen ook als u het niet eens bent met het nieuwe canonvoorstel een erfpachttaxatie voor u opstellen. Dit gebeurt door 3 taxateurs.
Wij kennen de gemeente en weten waaraan een goede erfpachttaxatie moet voldoen. Verder hebben wij veel kennis van het gemeentelijke erfpachtstelsel.

Door de vele varianten en het feit dat het soms over meerdere woningen gaat (bloksgewijze herziening).

Daarom krijgt u in alle gevallen een maatwerk offerte van ons aangeboden omdat er drie taxateurs bij zijn betrokken.

Met de invoering van eeuwigdurende erfpacht is tevens de mogelijkheid voor het eeuwigdurend afkopen van het erfpachtcanon vor woningen.
Er is een overstapregeling welke tot 31-12-2019 erg gunstig kan uitpakken.
U kunt de bedragen berekenen op de gemeentelijke website. Voor eventuele vrage kunt u contact opnemen met ons kantoor.


 BOG taxatiewebsite.

* In dit bedrag zijn een aantal kosten opgenomen, wij gaan hierbij uit van gemiddelde bedragen.
Sommige instanties rekenen extreem hoge leges voor milieu, funderingsinformatie of bestemmingsplaninformatie. Deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Betaling binnen 14 kalenderdagen, betaling via notaris bij passeren akte is mogelijk mits binnen 1 maand na datum rapport. Aanmaning € 50,00.
** Bij NWWI en Taxateursunie zijn wij afhankelijk van de snelheid van NWWI of Taxateursunie. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
*** Gevalideerde taxatie wordt digitaal aangeleverd, voor papieren rapporten geldt een toeslag van € 25,00 per rapport.

Wij werken onder de algemene voorwaarden van de NVM

Tarieven aankoop:
Soort aankoop en voorwaarden
Prijs inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Aankoop:
Concrete aankoop Standaard:
Nu voor (actietarief) € 3.000,00 inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Volledige begeleiding:
Volledig NVM pakket; vraag onze tarieven voor een volledige NVM begeleiding inclusief 10 bezichtigingen.
Minimum courtage vanaf € 5.500,- inclusief BTW en kosten*.

Oriëntatieopdracht:
Periodieke update van aanbod, in overleg vast te stellen* .

* er wordt uitgegaan van standaard kosten en leges, indien deze hoger zijn dan € 100,00 dan worden de meerkosten doorberekend. Geldt voor woningen, voor BOG aangepaste tarieven

Tarieven verkoop:
Soort verkoop en voorwaarden
Prijs inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Verkoop:
Volledige begeleiding:
Volledig NVM pakket.
Courtage, hiervoor geldt een maatwerktarief.

Deze bedraagt 1,75 % van de gerealiseerde verkoopprijs** of een vast van te voren vast te leggen courtagebedrag. 

In overleg met u stellen wij een bij uw situatie passend verkoop plan en tarief vast.
Minumum courtage € 5.000,- inclusief BTW en kosten*.
In alle gevallen komt hierbij een opstartbedrag van € 500,00 inclusief BTW. De totale minimale courtage is derhalve minimaal € 5.500,00 inclusief BTW.

*er wordt uitgegaan van standaard kosten en leges, indien deze hoger zijn dan € 100,00 dan worden de meerkosten doorberekend. Precariokosten en advertentiekosten worden volledig en direct doorberekend. Geldt voor woningen, voor BOG aangepaste tarieven
** er geldt een minimum courtagetarief van € 5.000,00 inclusief BTW en kosten*.
­