Mijn favorieten

Tarieven

Onze tarieven voor particuliere opdrachtgevers zijn inclusief 21% BTW, voor commerciele opdrachtgevers en commerciele objecten­ exclusief BTW.

Tarieven woningtaxaties*
= enkel woonhuis of appartement, voor bedrijfsruimtes geldt een maatwerk tarief

Soort taxatie en voorwaarden Prijs inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Standaard:
 

Woningtaxatie NHG, NWWI of Taxateursunie (actietarief)*** € 500,00. Dit bedrag is exclusief eventuele milieukosten.

Woningtaxatie NHG, NWWI of Taxateursunie (actietarief voor appartemenent en/of erfpacht)*** € 500,00. Dit bedrag is exclusief eventuele milieukosten.
Woningtaxatie Heel pand met meerdere woningen (geen aparte appartementsrechten, actietarief) vanaf € 998,25. Dit bedrag is exclusief eventuele milieukosten.
Korting meerdere objecten in één keer 1-5; 10 % per object

Spoed:
Voor spoedopdrachten geldt een opslag van 100 %. De opname wordt, zo mogelijk, dezelfde dag uitgevoerd en de rapportage wordt dezelfde dag of de volgende dag verstuurd. Spoedopdrachten zijn alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit beschikbaar is teneinde de doorlooptijd te garanderen.
Indien er gegevens noodzakelijk zijn welke extern verkrtegen moeten worden zullen deze, indien niet tijdig beschikbaar, worden nagezonden.
Bij NWWI taxaties zijn wij afhankelijk van het NWWI. Daarom kan in deze gevallen slechts een spoedopdracht worden geaccepteerd na voorafgaand overleg met het NWWI.

Toeslagen:

Toevoegen verbouwing (opgegeven voor uitbrengen taxatierapport) € 100,00.

Toeslag taxatie vanaf tekening (inclusief opname situatie bouwlocatie) € 100,00

Toeslag spoedtaxatie 100 %
Geprint rapporten bij digitaal aangeleverde gevalideerde taxatie € 25,00
Extra exemplaar € 17,50
Wijziging achteraf € 75,00
Heropname € 450,00
Annuleren binnen 24 uur voor opname € 150,00
Berekenen en vermelden waarde in verhuurde staat bij enkelvoudig object, toeslag € 100,00

Wijziging na uitbrengen rapport vanaf  € 75,00.

Toevoegen verbouwing na uitbrengen rapport vanaf € 100,00.

Toeslag betaling via notaris tot 1 maand Geen toeslag
Toeslag betaling via notaris tot 3 maanden € 25,00
Toeslag betaling via notaris tussen 3 en 6 maanden € 50,00
Toeslag betaling via notaris tussen 6 en 9 maanden € 75,00
Toeslag betaling via notaris tussen 9 en 12 maanden € 100,00

Milieukosten, voor bepaalde gemeenten zijn wij verplicht milieuinformatie op te vragen bij deze gemeente. De kosten hiervoor varieren tussen € 17,85 en € 101,15. Wij zijn genoodzaakt deze kosten aan u door te belasten.

Bedrijfsobjecten:
BOG taxaties:

BOG taxatie, hiervoor spreken wij van te voren een tarief af dat afhankelijk is van het soort object, de grootte en de ligging.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport is € 900,00* voor bedrijfsruimtes, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport € 1.050,00* voor kantoorruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport € 1.250,00* voor winkelruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Voor combinatieobjecten geldt een toeslag.


 BOG taxatiewebsite.

* In dit bedrag zijn een aantal kosten opgenomen, wij gaan hierbij uit van gemiddelde bedragen. Sommige instanties rekenen extreem hoge leges voor milieu, funderingsinformatie of bestemmingsplaninformatie. Indien de kosten voor het opvragen van gegevens boven € 25,00 per taxatie bedragen zullen deze meerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.Betaling binnen 14 kalenderdagen, betaling via notaris bij passeren akte is mogelijk mits binnen 1 maand na datum rapport. Aanmaning € 50,00.
** Bij NWWI zijn wij afhankelijk van de snelheid van NWWI Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
*** Gevalideerde taxatie wordt digitaal aangeleverd, voor papieren rapporten geldt een toeslag van € 25,00 voor 2 rapporten.

Wij werken onder de algemene voorwaarden van de NVM

Tarieven aankoop:
Soort aankoop en voorwaarden
Prijs inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Aankoop:
Concrete aankoop Standaard:
Nu voor (actietarief) € 1750,00 inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Volledige begeleiding:
Volledig NVM pakket; vraag onze tarieven voor een volledige NVM begeleiding inclusief 10 bezichtigingen.
Minimum courtage € 4.500,- inclusief BTW en kosten*.

Deelbegeleiding:
In overleg te bepalen delen van de dienstverlening. Percentage of vast bedrag in overleg vast te stellen* .

Oriëntatieopdracht:
Periodieke update van aanbod, in overleg vast te stellen* .

Klik hier voor onze aankoopwebsite.

* er wordt uitgegaan van standaard kosten en leges, indien deze hoger zijn dan € 100,00 dan worden de meerkosten doorberekend. Geldt voor woningen, voor BOG aangepaste tarieven


Tarieven verkoop:
Soort verkoop en voorwaarden
Prijs inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

Verkoop:
Volledige begeleiding:
Volledig NVM pakket.
Courtage, hiervoor geldt een maatwerktarief.

Deze bedraagt 1,75 % van de gerealiseerde verkoopprijs of een vast van te voren vast te leggen courtagebedrag. 

In overleg met u stellen wij een bij uw situatie passend verkoop plan en tarief vast.
Minumum courtage € 3.750,- inclusief BTW en kosten*.
In alle gevallen komt hierbij een opstartbedrag van € 500,00 inclusief BTW. De totale minimale courtage is derhalve minimaal € 4.250,00 inclusief BTW.

Deelbegeleiding:
In overleg te bepalen delen van de dienstverlening. Percentage of vast bedrag in overleg vast te stellen*.

*er wordt uitgegaan van standaard kosten en leges, indien deze hoger zijn dan € 100,00 dan worden de meerkosten doorberekend. Precariokosten en advertentiekosten worden volledig en direct doorberekend. Geldt voor woningen, voor BOG aangepaste tarieven
** er geldt een minimum courtagetarief van € 3.750,00 inclusief BTW en kosten*.
­