Mijn favorieten

Hypotheek

De meeste kopers van een woning sluiten een hypotheek af om hun nieuwe woning te kunnen betalen. De laatste 15 jaar zijn er een groot aantal nieuwe en vernieuwde hypotheekvormen op de markt gekomen. Ook zijn er een aantal weer verdwenen.

Het is zaak u goed te laten voorlichten. Bij het bij één bank of maatschappij informeren bestaat de kans dat niet de meest optimale financieringsvorm wordt gekozen. Daarom hebben wij samenwerkingsverbanden met een aantal onafhankelijke tussenpersonen welke banden hebben met meerdere geldverstrekkers.

Daarnaast heeft de overheid de laatste jaren een aantal mogelijkheden ontwikkeld ter stimulering van het eigen woningbezit. De meest bekend de is hypotheekrenteaftrek, maar ook Nationale Hypotheekgarantie (NHG), Koopsubsidie en starterleningen waarvoor u in aanmerking kunt komen als u aan de in de regelingen gestelde voorwaarden voldoet.

Wenst u alvast een indicatie te hebben van de hoogte van de hypotheek passend bij uw inkomen dan vult u onderstaande rekenmodule in.


Wij werken onder de algemene voorwaarden van de NVM